ติดต่อลงโฆษณา กับ เว็บไซต์สูตรอาหาร

Stats between 1 Jan – 31 Dec 2016

Sessions 4,016,063 sesion/year
UIP 2,689,995 uip/year
Pageviews 29,661,832 pageview/year

Research Information (Information by Google Analytic last update Jun 2015 )

UIP : 351,870 uip/month
Sessions : 351,520 session/month
Pageviews : 2,671,680 view/month

statsJun15

Nlovecooking Survey

 

Banner Position

Banner 1 ขนาด 768 X 90
แสดงผล : ทุกหน้า

Banner 2
ขนาด 300 X 250
แสดงผล  : ทุกหน้า

Banner 3
ขนาด 300 X 250
แสดงผล  : ทุกหน้า

Banner 4
ขนาด 300 X 250
แสดงผล  : ทุกหน้า

Banner 5
ขนาด 160X600
แสดงผล : ทุกหน้า

Banner 6
ขนาด 300 X 250
แสดงผล  : ทุกหน้า

pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6