อาหารอีสาน สูตรอาหาร เมนูอาหารพื้นบ้าน ครัวอีสาน แบบง่ายๆ

อาหารอีสาน อาหารพื้นเมืองของคนอีสาน เอกลักษณ์ของอาหารอีสาน ส้มตำ ลาบ ข้าวเหนียว ปลาร้า อาหารอีสานเป็นที่นิยม ร้านอาหารอีสานมีอยู่ทั่วไป สูตรอาหารที่ทำกินเองได้

อาหารอีสาน อาหารไทย อาหารท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน

อาหารอีสาน คือ อาหารพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน ชาวอีสาน เอกลักษณ์ของอาหารอีสาน คือ ส้มตำ ลาบ ข้าวเหนียว และ ปลาร้า อาหารอีสาน ได้รับความนิยมในประเทศไทย ร้านอาหารอีสาน มีอยู่ทั่วไป รวมสูตรอาหารต่างๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูตรอาหารที่ทำกินเองที่บ้านได้

ลักษณะของอาหารอีสาน

ด้วยพื้นที่ของภาคอีสานเป็นที่ราบสูง โดยมีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และ แม่น้ำมูล เป็นแหล่งอาหารหลัก และ ในบางพื้นที่มีความแห้งแล้ง อาหารของภาคอีสานจะมีการถนอมอาหารจากปลา เช่น ปลาร้า เป็นเครื่องปรุงอาหาร คนอีสานรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก และ รสชาติของอาหาร จะมีรส เค็ม เผ็ด และเปรี้ยว เป็นอาหาร อาหารขึ้นชื่อของอาหารอีสาน เช่น ส้มตำ ลาบ ซุปหน่อไม้ ไส้กรอก หม่ำ ไม่นิยมใส่กะทิในอาหาร อาหารพื้นเมืองอีสาน จะมีวัตถุดิบหลากหลาย ซึ่งวัตถุดิบบางอย่างไม่เป็นที่นิยมทั่วไป เช่น ไข่มดแดง จิ้งหรีด ตั๊กแตน ดักแด้ แมงกุดจี่ ปูนา กบ เขียด อึ่ง แย้ งู หนูนา เป็นต้น

เอกลักษณ์ของอาหารอีสาน

ภาคอีสานของประเทศไทยเป็นดินแดนที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทำให้อาหารพื้นเมืองจึงเป็นอาหารพวกแมลงหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชากรในภาคนี้ อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ส่วนพืชผัก และเนื้อสัตว์ที่นำมาใช้ประกอบอาหารได้มาจากภายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ มักใช้ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารเกือบทุกชนิด แต่ไม่นิยมใส่ในอาหารประเภทผัด และมักรับประทานคู่กับผักสด อาหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซุปหน่อไม้ น้ำพริกปลาร้า ลาบหมู ไส้กรอกหมู อ่อมปลาดุก

สูตรอาหารอีสาน เมนูต่างๆที่น่าสนใจ มีรายละเอียด ดังนี้

น้ำพริกปลาร้าสับ อาหารไทย น้ำพริก อาหารอีสาน น้ำพริกปลาร้าสับ ลาบปลาหมึก อาหารไทย เมนูลาบ เมนูยำ ลาบปลาหมึก
น้ำพริกปลาร้าผัด อาหารไทย เมนูน้ำพริก น้ำพริกปลาร้าผัด น้ำพริกหมูโคราช อาหารไทย น้ำพริก น้ำพริกหมูโคราช
ตำถั่ว ส้มตำถั่วฝักยาว อาหารไทย อาหารอีสาน ส้มตำถั่วฝักยาว หมูย่างตะไคร้ บั๋นหอย เมนูหมู เมนูปิ้งย่าง หมูย่างหมักตะไคร้
เนื้อสวรรค์ เนื้อวัวตากแห้ง อาหารไทย เมนูเนื้อวัวเนื้อสวรรค์ แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง แกงอีสาน อาหารไทย เมนูแกง แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง
ต้มเนื้อ ต้มแซ่บเนื้อ อาหารอีสาน เมนูแกงต้มแซ่บเนื้อวัว น้ำพริกกบ สูตรน้ำพริกกบ อาหารไทย เมนูน้ำพริกน้ำพริกกบ
ไส้อ่อนผัดพริกเกลือ อาหารไทย เมนูไส้อ่อน เมนูผัดไส้อ่อนผัดพริกเกลือ ไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทย เมนูทอด เมนูไส้อ่อน อาหารไทยไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทย
ก้อยไข่มดแดง เมนูยำ อาหารอีสาน อาหารไทยก้อยไข่มดแดง พล่ากุ้ง วิธีทำพล่า วิธีทำพล่ากุ้ง เมนูยำพล่ากุ้ง
น้ำพริกปลาร้า อาหารไทย เมนูปลา น้ำพริกน้ำพริกปลาร้า ลาบปลาบึก ลาบปลา เมนูปลา อาหารไทยลาบปลาบึก
ไก่ย่างเขาสวนกวาง สูตรไก่ย่างเข้าสวนกวาง วิธีทำไก่ย่างเขาสวนกวาง การหมักไก่ไก่ย่างเขาสวนกวาง ปลาบึกผัดฉ่า วิธีทำปลาบึกผัดฉ่า ผัดฉ่าปลาบึก วิธีทำผัดฉ่าปลาบึกปลาบึกผัดฉ่า
ยำหมูยอ เมนูหมูยอ เมนูยำ วิธีทำยำหมูยอยำหมูยอ แกงเห็ดเผาะใส่ผักหวาน อาหารไทย อาหารอีสาน เมนูแกงแกงเห็ดเผาะใส่ผักหวาน
กบทอดกระเทียมพริกไทย อาหารไทย เมนูอาหาร เมนูทอด เมนูกบกบทอดกระเทียมพริกไทย พวงนมหมูย่าง นมหมูย่าง อาหารไทย เมนูปิ้งย่างพวงนมหมูย่าง
ต้มแซ่บปลาคัง อาหารไทย เมนูปลา
ต้มแซ่บปลาคัง
ลาบพวงไข่ไก่ อาหารไทย เมนูลาบ
ลาบพวงไข่ไก่
ลาบเป็ด อาหารไทย เมนูลาบ
ลาบเป็ด
ไก่รวนปลาร้า เมนูไก่ อาหารไทย
ไก่รวนปลาร้า
พล่าหนวดปลาหมึก อาหารไทย เมนูปลาหมึก เมนูยำพล่าหนวดปลาหมึก
คอหมูย่าง อาหารไทย เมนูปิ้งย่างคอหมูย่าง สูตรนมสด
คอหมูย่าง อาหารไทย เมนูหมู
คอหมูย่าง สูตรน้ำผึ้ง
ตำข้าวปุ้น ยำขนมจีน อาหารไทย เมนูส้มตำ
ยำขนมจีน ตำข้าวปุ้น
ลาบเส้นบุกไก่ ลาบไก่เส้นบุก อาหารไทย เมนูไก่
ลาบไก่เส้นบุก
อกไก่ย่างตะไคร้ อาหารไทย เมนูไก่
อกไก่ย่างตะไคร้
คอหมูแดดเดียว เมนูหมู อาหารไทย
คอหมูแดดเดียวทอด
ลาบเนื้อทอด เมนูยำ อาหารไทย เมนูเนื้อวัวลาบเนื้อทอด
ไส้กรอกอีสาน อาหารไทย เมนูหมู เมนูปิ้งย่างไส้กรอกอีสาน
ยำแหนมคลุก แหนมคุลก สูตรอาหาร เมนูยำแหนมคลุก
หมูปิ้ง อาหารไทย เมนูหมู เมนูปิ้งย่าง
หมูปิ้ง สูตรกะทิ
แกงส้มปลาโจก อาหารอีสาน อาหารไทย เมนูปลาแกงส้มปลาโจก
แกงลาว แกงเปรอะ อาหารอีสาน เมนูแกง
แกงลาว
ลาบตับหมู ตับหวาน เมนูตับ เมนูลาบตับหวาน
ไก่ย่าง อาหารไทย เมนูไก่ อาหารหมักไก่ย่าง
ไก่ย่าง
ลาบปลาหมึก อาหารไทย เมนูลาบ เมนูปลาหมึก
ลาบปลาหมึก
ซุปหน่อไม้ วิธีทำซุปหน่อไม้ อาหารไทย อาหารอีสานซุปหน่อไม้
ตำถั่ว อาหารไทย เมนูยำ อาหารอีสาน
ตำถั่วฝักยาว
ยำมะม่วง สูตรยำมะม่วง วิธีทำยำมะม่วง เมนูยำยำมะม่วง
ตำถั่วหมูกรอบ ตำถั่ว ส้มตำถั่วฝักยาว ส้มตำหมูกรอบตำถั่วหมูกรอบ
ส้มตำไทยเต้าหู้กรอบ อาหารไทย เมนูยำ
ส้มตำเต้าหู้กรอบ
ผัดหมี่โคราช อาหารไทย เมนูเส้น เมนูผัดผัดหมี่โคราช
แกงหน่อไม้ใบย่างนาง อาหารอีสาน เมนูแกง แกงหน่อไม้ใบย่างนาง
น้ำพริกปลาร้าสับ อาหารไทย เมนูน้ำพริก อาหารพื้นบ้าน
น้ำพริกปลาร้าสับ
ต้มแซ่บ อาหารอีสาน เมนูแกง เมนูหมู
ต้มแซ่บหมู
ลาบหมู สูตรลาบหมู วิธีทำลาบหมู เมนูลาบลาบหมู
ไข่เจียวใส่ไข่มดแดง วิธีทำไข่เจียวใส่ไข่มดแดง สูตรไข่เจียวใส่ไข่มดแดง ไข่เจียวไข่เจียวใส่ไข่มดแดง
หมกปลาซิว ห่อหมกอีสาน เมนูปลา
หมกปลาซิว
แกงผักหวานใส่ไขมดแดง อาหารไทย เมนูแกง เมนูผักหวาน
แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง
แกงเห็ดฟาง แกงเห็ดใส่ผักหวาน แกงอีสาน อาหารไทย แกงเห็ดฟางใส่ผักหวาน
ไก่นึ่งอีสาน ไก่นึ่งสมุนไพร นึ่งไก่อีสาน อาหารไทย นึ่งไก่อีสาน
ปากเป็ดทอด อาหารอีสาน เมนูเป็ด เมนูทอดปากเป็ดทอด

อาหารภาคอีสาน อาหารไทย รวมเมนูอาหารอีสาน อาหารอีสานมีอะไรบ้าง อยากกินอาหารอีสาน เมนูอาหารง่ายๆ สูตรอาหารง่ายๆ อาหารพื้นเมือง อีสาน อิสาน อีสาร กับข้าวอีสาน ง่ายๆ อาหารอีสานมีกรรมวิธีการปรุงและการทำหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ก้อย แกง กวน เข้าปุ้น เข้าแผะ คั่ว แจ่ว จุ จ้ำ จี่ จ่าม ซอย แซ่ ซ่า ซุบ ซาว ซกเล็ก ดอง ดาง ดาด ต้ม ตำ ตาก ทอด เหนี่ยน นึ่ง น้ำตก ปิ่น ปิ้ง ผัด เฝอ เพี้ย พัน หมก เมี่ยง หมี่ หม่ำ หมัก มูน หม้อน้อย ยำ ย่าง ห่อ ลาบ หลาม ลวน ลวก เลือดแปง ส้ม ไส้กอก อุ เอาะ อ่อม อบ ฮม เป็นต้น

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นภูมิภาคที่มีจำนวนคนมากที่สุดในประเทศ อาหารอีสานพื้นบ้าน อาหารอีสานได้รับความนิยมมากทั่วโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ อาหารอีสานมีอะไรบ้าง สอนทำอาหารอีสาน

เราได้รวมเมนูอาหารอีสาน มาเสนอต่อท่านได้ลองทำดู มีมากมาย ทั้ง ปิ้งย่าง นึ่ง ต้ม ทอด สอนวิธีทำอาหารอีสาน เมนูต่างๆ ที่น่าสนใจ สูตรเด็ดอาหารพื้นเมืองภาคอีสาน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารการกิน แบบลูกทุ่งอีสาน เช่น ลาบ ก้อย น้ำตก แจ่วฮ้อน ต้มแซบ เป็นต้น

รวมวิธีการทำอาหารอีสาน เมนูอาหารอีสาน อาหารอีสาน ครัวอีสาน สูตรอาหารอีสาน อาหารภาคอีสาน วิธีทำอาหารอีสาน อาหารพื้นเมืองภาคอีสาน

อาหารอีสานคงจะเป็นเมนูสุดโปรดของคนไทยหลาย ๆ คน เพราะเสน่ห์ของรสชาติ ที่มีครบทุกรส ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ด รวมวิธีการทำอาหารอีสาน เมนูอาหารอีสาน ครัวอีสาน สูตรอาหารอีสาน อาหารภาคอีสาน วิธีทำอาหารอีสาน อาหารพื้นเมืองภาคอีสาน วิธีทำอาหารอีสาน

อาหารพื้นเมืองภาคอีสาน มุมนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารการกิน แบบลูกทุ่งอีสาน เนื่องจากอาหารอีสานเป็นอาหารรสแซ่บ มีทั้งรสเปรี้ยว เผ็ด เค็ม กลมกล่อม เหตุนี้เองเราจึงทานได้ไม่เบื่อทำให้มีร้านอาหารอีสานอยู่ทั่วเมือง ทั้งร้านเล็กจนถึงร้านใหญ่

อีสาน

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ประกอบด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เทือกเขาทิศตะวันตกมีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มียอดเขาที่สูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ภาคอีสาน มีสภาพพื้นดินโดยทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง และในอดีตเป็นภาคที่มีความชุกของปัญหาโภชนาการค่อนข้างสูง

อาหารพื้นเมืองของชาวอีสานนั้นจึงมีความหลากหลายและแปลกด้วยวัตถุดิบต่างๆที่นำมาทำ เช่น ส้มตำไทย ส้มตำปู ส้มตำทะเล ส้มตำวุ้นเส้น ส้มตำไก่ยอ ส้มตำถั่วฝักยาว ส้มตำไข่เค็ม ตำซั่ว ส้มตำถาด ลาบไก่ ลาบเนื้อ ลาบวุ้นเส้น น้ำตกเนื้อย่าง น้ำตกไก่ย่าง